Pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Vatrogasna zajednica grada Karlovca (VZG Karlovca) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Vatrogasnoj zajednici grada Karlovca:

  • - putem telefona ili faxa na broj 047 613 399 ili 047 614 021
  • - putem elektroničke pošte: v.z.g.karlovca@ka.htnet.hr ili vzg.karlovac@193.vzkz.hr
  • - poštom na adresu Vatrogasna zajednica grada Karlovca, Gažanski trg 11, 47 000 Karlovac

Službenik za informiranje: Branko Gudasić

Vatrogasna zajednica grada Karlovca ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u NN 38/11.
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Prilozi:
Pristup informacijama - Obrazac - pdf
Pristup informacijama - Obrazac - doc
Pristup informacijama - Zakon - pdf