06.3.
DANAS

min
max

°C
°C

07.3.
SUTRA

min
max

°C
°C

08
RUJ


Zbog učestalih upita ponovno objavljujemo postupak prijave Stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima.  

Prijava se upučuje u MUP RH, Povjerenstvo za provođenje stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, ILICA 335. 10000 ZAGREB. Tajnica Povjerenstva je Margita Karlušić, tel. 01/3788646, fax 01/3788187. 

Prijava sadrži: 

- kratak dopis-prijava organizacije koja upučuje ( DVD, VZO/G/P ) jednog ili više kandidata,  

- presliku rodnog lista ili domovnice,  

- presliku svjedođbe o najmanje završenoj srednjoj školskoj spremi, 

- 70,00 kn upravne pristojbe   

Za sve eventualne nejasnoće potrebno se obratiti Tajnici povjerenstva na gore navedeni telefon.