06.3.
DANAS

min
max

°C
°C

07.3.
SUTRA

min
max

°C
°C

30
PRO


Na području grada Karlovca u tijeku je 45 intervencija sanacije posljedica jučerašnjeg potresa. Radi se o oštećenim krovištima i urušenim dimnjacima. Na terenu je uz vatrogasce JVP grada Karlovca i 26 vatrogasaca dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Karlovca. Veća oštećenja zabilježena su i na području Lasinje gdje su također vatrogasci DVD-a Lasinja, DVD-a Crna Draga i DVD-a Desno Sredičko angažirani na sanaciji oštećenih krovišta i dimnjaka na objektima.

Nastavak...

29
PRO


Jak potres koji je pogodio Petrinju osjetio se i na području Karlovačke županije. ŽVOC Karlovac do sada je zaprimio ukupno 30 dojava o oštećenim objektima, od čega je 28 na području grada Karlovca, jedna dojava na području Duge Rese i jedna na području Lasinje. Na području grada Karlovca na raspolaganju je 100 vatrogasaca od čega 91 iz redova DVD-a koji su angažirani na sanaciji posljedica potresa, većinom se radi o sanaciji krovišta i urušenim dimnjacima.

Nastavak...

29
PRO


Jak potres koji je pogodio Petrinju osjetio se i na području Karlovačke županije. ŽVOC Karlovac bilježi dojave građana o oštećenjima objekata na području Karlovca i Duge Rese. Vatrogasci obilaze lokacije po dojavama građana, a s obzirom na veliku količinu poziva, molimo građane za strpljenje. Ranije jutros po zapovjedni glavnog vatrogasnog zapovjednika zbog potrebe pomoći u otklanjanju posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije upućena su tri vatrogasca s autoljestvom JVP grada Karlovca i dva vatrogasca s autoljestvom DVD-a Vojnić.

Nastavak...

26
STU


S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, jučer je putem aplikacije Skype održana sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Karlovačke županije na kojoj je jednoglasno usvojen novi Statut.

Više pročitajte u priopćenju.

Održana sjednica Skupštine VZKŽ 25112020

25
STU


U Karlovcu je danas potpisan Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u svrhu prenošenja prava na uporabu bivšeg vojnog skladišta "Jamadol" Karlovac.

Nastavak...