E-mail i Skype upute


MAILOVI - @193.vzkz.hr

~ Upute za korištenje ~

Sve zajednice i postrojbe imaju otvoren e-mail račun u formatu [jvp/dvd/idvd/vzg/pvz/vzo].naziv@193.vzkz.hr. Ukoliko naziv ima više riječi iste se odvajaju znakom minus ("-") Distribucija korisničkih podataka slijedi.

Adresar

Listu e-mail adresa i mailing lista ćemo distribuirati na adrese vatrogasnih operatera zajednica.

Korištenje e-mail računa preko Web sučelja

Webmail - korištenje e-mail računa preko web sučelja moguće je na adresi https://www.vzkz.hr/webmail. Nakon otvaranja stranice potrebno je upisati e-mail adresu i lozinku i kliknuti na "Log in". Zatim se otvara nova stranica sa tri veće ikone u prvom redu. Svaka ikona predstavlja jednu web aplikaciju koju je moguće koristiti za čitanje i slanje mailova. Ikona:

  1. Horde nudi hrvatski jezik (potrebno odabrati prilikom prvog pokretanja ili kasnije preko Options->Locale and Time->Select your prefered language (odabrati Hrvatski)->Save Options.
  2. RoundCube nudi modernije sučelje
  3. SquirrelMail nudi vrlo jednostavno sučelje.

Na istoj adresi (https://www.vzkz.hr/webmail) moguća je i promjena lozinke (preporučujemo kod prvog korištenja). Postupak je opisan u nastavku.

Korištenje e-mail računa preko desktop aplikacija

Upute za instalaciju na računalo:
Email - upute - Windows Live Mail - pdf
Email - upute - Outlook 2007 - pdf
Email - upute - Outlook 2003 - pdf
Email - upute - Outlook Express - pdf

Prije instalacije ili prvog korištenja e-mail adrese preporučujemo promjenu lozinke na dolje opisani način.

Tehnički podaci

Poslužitelj ulazne pošte (incoming server): mail.vzkz.hr, POP3, port 110
Poslužitelj odlazne pošte (outgoing server): upišite server Vašeg Internet operatora (za T-Com: mail.t-com.hr, Iskon - mail.iskon.hr, Optima: mail.optinet.hr, Vip - mail.vip.hr, CarNet - mail.cmu.carnet.hr, Bnet - mail.xnet.hr...), SMTP, port 25
Korisničko ime je jednako e-mail adresi.
Napomena: Za sada je dozvoljeno koristiti opciju spremanja kopija pročitanih poruka na serveru. Ukoliko se prostor na serveru pokaže kao ograničavajući faktor za korištenje navedene opcije, dobit ćete poruku u kojoj ćemo Vas zamoliti da postavite opciju brisanja pročitanih e-mail poruka sa servera na rok od 5-10 dana. Napominjemo da ta opcija neće prouzročiti brisanje nepročitanih, već samo *pročitanih* poruka.

Promjena lozinke

Promjenu lozinke možete odraditi sami (ukoliko znate staru lozinku) putem adrese https://www.vzkz.hr/webmail. Nakon upisa e-mail adrese i passworda kliknite na "Log in". Nakon toga prikazat će vam se nova stranica, koja na dnu ima 5 ikona. Za promjenu lozinke kliknite na prvu od njih ("Change password"). Zatim na novoj stranici upišite novu lozinku i kliknite na "Change password".

Ukoliko ste zaboravili svoju lozinku javite se administratoru na dolje navedeni mail.

Proslijeđivanje e-mail poruka

Moguće je postaviti proslijeđivanje poruka (primjerice sa naziv@193.vzkz.hr adrese na neku privatnu ili poslovnu). Postupak je sljedeći: otvorite adresu https://www.vzkz.hr/webmail. Nakon upisa e-mail adrese i passworda kliknite na "Log in". Nakon toga prikazat će vam se nova stranica, koja na dnu ima 5 ikona. Kliknite na drugu ("Forwarding Options"). Na novoj stranici kliknite "Add Forwarder". Zatim u polje "Forward to email adress:" upišite ispravnu adresu na koju želite da vam dolaze poruke poslane na @193.vzkz.hr adresu.

Za brisanje proslijeđivanja postupak je sličan. Nakon klika na ikonu "Forwarding Options" prikazat će vam se tablica sa  "Address", "Foward to" i "Functions" stupcima. U donjem retku upisana je vzkz adresa i adresa na koju se proslijeđuju poruke. Ukoliko želite prekinuti proslijeđivanje kliknite na poveznicu "Delete" u stupcu "Functions".

PITANJA I PROBLEMI

Za sva pitanja i probleme možete se obratiti na:

admin

 

SKYPE - @193.vzkz.hr

~ Upute za korištenje ~

Sve zajednice (VZG/VZO/PVZ) imaju otvorene Skype korisničke račune. Ime (Skype name) i Lozinka (password) distibuirat će se vatrogasnim operaterima.

Nakon prijave u Skype preporučujemo da dodate kao kontakte adrese svih zajednica (adresar dostupan ispod). Postupak je sljedeći: u lijevom kutu ispod vašeg naziva su četiri ikone. Kliknete na četvrtu (ikona čovjek sa plusićem) i ispod utipkate adresu (npr. vzg.karlovac). Zatim bi Skype trebao pronaći VZG Karlovca, kliknete na pronađeni kontakt i zatim u srediti ekrana kliknete na plavi gumb "Add to Contacts" ili "Dodaj u kontakte", te zatim Send (Pošalji).

Nakon instalacije preporučujemo promjenu lozinke. Lozinku je moguće promijeniti prijavom u Skype sa postojećom lozinkom, klikom na izbornik Skype u gornjem lijevom rubu ekrana, te zatim odabirom opcije Promijeni lozinku... ("Change password..."). U novom prozoru potrebno je utipkati trenutnu lozinku, a ispod nje dva puta novu lozinku, te klikniti na "Apply".

Preuzimanje Skype aplikacije za PC: http://www.skype.com/en/download-skype/

Preuzmite ovdje: Skype adresar VZKŽ - pdf