Povijest


Vatrogasni savez u Karlovcu osnovan je 28.6.1949 god. pod nazivom „VATROGASNI PODSAVEZ ZA GRAD I KOTAR KARLOVAC“. U svom djelovanju koordinirao je rad na području cijele općine i Kotara Karlovac, kada je djelovalo 167 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Vatrogasni savez za grad i Kotar Karlovac djelovao je do 1955. godine, kada je postavljen novi oblik te su osnovani: Kotarski vatrogasni savez i Vatrogasni odbor općine Karlovac. Te dvije vatrogasne asocijacije djelovale su do 1963. god., kada je kotar Karlovac prestao djelovati i sav rad je prešao u nadležnost novo formiranih općina, koje su tada preuzele i domicilna dobrovoljna vatrogasna društva pod svoje okrilje.

U to vrijeme dolazi do velikog razvoja vatrogastva, osnivanjem čitavog niza novih DVD-a, tako da u jednom periodu u Kotaru Karlovac, koji tada pokriva daleko veći teritorij nego što danas pokriva Županija, djeluje 211 DVD-a.

Analizirajući ukupni pregled DVD-a prema godinama osnivanja, možemo konstatirati da ovako velik broj DVD-a na Kotaru govori o respektabilnoj snazi ali i tradiciji vatrogastva na ovim prostorima. Od tada, odnosno od 1963 g. do 1993. god. u Vatrogasnom savezu općine Karlovac djeluje 51 DVD od kojih je 27 teritorijalna dobrovoljna vatrogasna društva te 24 industrijska.