05.3.
DANAS

min
max

°C
°C

06.3.
SUTRA

min
max

°C
°C

Pregled dokumenata

Dokumenti


  • Dokument je u pdf formatu.
  • Statut Vatrogasne zajednice Karlovačke županije 25.11.2020.
  • Preuzeto 6 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Plan nabave VZKŽ za 2021. godinu
  • Preuzeto 27 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Financijski plan VZKŽ za 2021. godinu
  • Preuzeto 22 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Plan i program rada VZKŽ za 2021. godinu
  • Preuzeto 26 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće Nadzornog odbora VZKŽ za 2019. godinu
  • Preuzeto 19 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Financijsko izvješće VZKŽ za 2019. godinu
  • Preuzeto 26 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće o radu VZKŽ za 2019. godinu
  • Preuzeto 20 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu VZKŽ
  • Preuzeto 45 put(a).