Objavljen raspored natjecanja u 2021. godini

14.06.2021

Ove godine Vatrogasna zajednica Karlovačke županije organizira Kup VZKŽ za pomladak, mladež i seniore.

Županijsko vatrogasno natjecanje za seniore bit će održano 04. srpnja 2021. godine u sklopu Kupa VZO Netretić, a za mladež 28. kolovoza 2021. godine u sklopu Kupa DVD-a Hrnetić-Novaki.

Ekipe koje su ostvarile plasman na županijsko natjecanje mogu se prijaviti u aplikaciji VATROnet.

Odluka o održavanju vatrogasnih natjecanja u 2021. godini

Vatrogasne intervencije