Završna vježba osposobljavanja za zvanje ''vatrogasni časnik I. klase''

28.05.2019

U subotu 01. lipnja 2019. godine u popodnevnim satima u organizaciji Vatrogasne zajednice Karlovačke županije bit će održana završna vježba za polaznike osposobljavanja za zvanje ''vatrogasni časnik I. klase''. Vježba će obrađivati temu ''Komunikacija i sustav vođenja i zapovijedanja na vatrogasnim intervencijama''. Za potrebe pripreme i provedbe vježbe koristit će se aplikacije HVZ-a, VATROnet i UVI, a ostale informacije bit će objavljivane na portalu www.vzkz.hr i službenoj Facebook stranici VZ Karlovačke županije.

Prijavljeni kandidati dužni su potvrditi nazočnost na završnoj vježbi i dostaviti elaborate svojih vježbi u elektroničkom obliku na e-mail: vzkz193@gmail.com kako bismo mogli detaljnije informacije zaprimati putem sustava UVI. Rok za potvrdu nazočnosti i predaju elaborata je četvrtak 30. svibnja 2019.g. do 12.00 sati.

Vatrogasne intervencije