Predstavljanje projekta HITRO

16.11.2018

Logo

23. listopada 2018. godine u gradskoj vijećnici Grada Duga Rese održana je početna konferencija projekta "HITRO" SLO-HR 445 – Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja.

Nositelj prekograničnog EU projekta je Grad Duga Resa, a VZGDR sudjeluje u ulozi partnera, zajedno sa Občinom Črnomelj i Gasilskom zvezom Črnomelj.

Glavni cilj projekta je zajednički razvoj i unaprjeđenje sustava civilne zaštite u svrhu veće sigurnosti na prekograničnom području. Kroz zajedničko planiranje i spremnost za reagiranje, povećat će se kvaliteta usluga u zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih katastrofa i većih nesreća na prekograničnom području između grada Duga Rese i opčine Črnomelj s posebnim naglaskom na rizike poplava i potresa.

Ključni rezultati projekta bit će:

  • Potpisana bilateralna povelja o uzajamnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa na prekograničnom području između Grada Duge Rese i Občina Črnomelj
  • Definiran plan djelovanja operativnih snaga civilne zaštite u prekograničnom području (fokusirati će se na previđanju i uklanjanju administrativnih i drugih barijera koje nastaju zbog razlika u nacionalnim zakonodavstvima te će obuhvatiti odredbe vezane uz mobilizaciju, uvjete i način rada osnovanog prekograničnog operativnog tima zaštite i spašavanja)
  • Uspostavljen, osposobljen i opremljen zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja koji će na prekograničnom području omogućiti pružanje usluga zaštite i spašavanja u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa
  • Provedena promotivna kampanje, predavanja i promotivno-edukativne radionice za javnost o sigurnosti i ponašanju u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa te odgovornom ponašanju prema prirodi i okolišu

Provedba projekta započela je 1.10.2018., a trajat će 24 mjeseca.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 808.163,58 EUR pri čemu je intenzitet bespovratne potpore 85%. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vatrogasne intervencije