Ispiti za polaznike osposobljavanja

26.02.2016

U prilogu se nalazi popis polaznika osposobljavanja za vatrogasne časnike klasa 2016/1 koji su zadovoljili uvjete za pristup ispitima .

Prijave za ispit u određenom terminu mogu se izvršiti upisom u listu koja je objavljena na oglasnoj ploči predavaone Vatrogasnog centra Karlovac ili direktno kontaktom sa predmetnim nastavnikom.

Svaki predmetni nastavnik će dati upute za ispitni postupak (usmeno, pismeno ili praktično) te odrediti termine dodatnih ispita . 

LISTA KANDIDATA - VATROG. ČASNIK, Klc.

Vatrogasne intervencije