Smotra IVPKŽ u subotu na prostoru SKOK-a Karlovac

01.03.2024

Vatrogasna zajednica Karlovačke županije organizira smotru vatrogasnih vozila i opreme te pripadnika Intervencijske vatrogasne postrojbe Karlovačke županije (IVPKŽ) u subotu 02. ožujka 2024. godine na prostoru SKOK-a Karlovac.

Smotra se organizira sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Karlovačku županiju u 2024. godini. Ujedno ovom prilikom pridružujemo se obilježavanju Međunarodnog dana civilne zaštite budući da je vatrogastvo jedna od operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Vatrogasne intervencije