Otvorene prijave za osposobljavanja i usavršavanja

28.07.2023

U aplikaciji VATROnet otvorene su prijave za osposobljavanja za zvanja vatrogasac, vatrogasac I. klase, dočasnik, dočasnik I. klase, časnik i časnik I. klase kao i prijave za usavršavanja za specijalnosti strojar, vezist, za aparate za zaštitu dišnih organa, za radove na vodi i za spašavanje pri tehničkim intervencijama.

Prijave su otvorene do 21.08.2023. godine. Po završetku prijava, bit će napravljen raspored osposobljavanja i usavršavanja s točnim terminima i lokacijama održavanja istih.

Vatrogasne intervencije