U 24 sata zaprimljeno 168 dojava vezanih uz nevrijeme

20.07.2023

Županijski vatrogasni centar Karlovac (ŽVOC Karlovac) od 19.07.2023. u 8.00 sati do 20.07.2023. u 08.00 sati zaprimio je ukupno 179 dojava od čega se 168 dojava odnosi na intervencije uzrokovane nevremenom koje je jučer u popodnevnim satima zahvatilo dio Karlovačke županije.

U navedenom razdoblju, od 168 intervencija vezanih uz nevrijeme, završeno je 69  intervencija dok je 99  intervencija i dalje u tijeku. Na području Karlovca zabilježene su 83 intervencije, na području Ribnika 69 i Žakanja 13.

Na području Karlovca, Ribnika i Žakanja jučer je angažirano ukupno 187 vatrogasaca i 47 vatrogasnih vozila. Na području Karlovca i Žakanja posljedice nevremena sanirali su vatrogasci s navedenog područja, dok su na području Ribnika bile angažirane dodatne snage s područja Ogulina, Ozlja, Duge Rese, Barilovića, Bosiljeva, Kamanja, Netretića i Draganića. 

Napominjemo da su sve dojave uvedene u sustav i obrađuju se prema prioritetima, stoga molimo građane za razumijevanje.

Vatrogasne intervencije