Vatrogasci diljem županije i dalje angažirani na intervencijama obrane od poplava

18.05.2023

ŽVOC Karlovac u četiri dana bilježi više od 300 intervencija uzrokovanih visokim vodostajima rijeka na području Karlovačke županije. Na terenu je trenutno angažirano oko 170 vatrogasaca, a na područje Karlovačke županije kao ispomoć u sanaciji posljedica poplava pristiglo je i 75 vatrogasaca iz VZ Zagrebačke županije, VZ Grada Zagreba i VZ Bjelovarsko bilogorske županije. 21 vatrogasac VZŽ Zagrebačke raspoređen je u Barilović, a preostale snage angažirane su na podučju Karlovca.

Većina vatrogasnih intervencija i dalje se odnose na ispumpavanje vode te prijevoz osoba i namirnica na poplavljenom području.

Trenutno se aktivnosti obrane od poplava provode na području Karlovca, Ogulina, Barilovića, Josipdola, Tounja i Lasinje, dok na ostalim područjima vatrogasci i dalje rade izvide lokacija.

Vatrogasne intervencije