Nastavljaju se aktivnosti vatrogasaca, angažirane snage iz susjednih županija

17.05.2023

ŽVOC Karlovac do sada bilježi više od 120 intervencija uzrokovanih visokim vodostajima rijeka na području Karlovačke županije. Na terenu je trenutno angažirano više od 130 vatrogasaca, a na područje Karlovačke županije kao ispomoć u sanaciji posljedica poplava pristiglo je i 50 vatrogasaca iz VZ Zagrebačke županije, VZ Grada Zagreba i VZ Bjelovarsko bilogorske županije. Devet vatrogasaca VZŽ Zagrebačke raspoređeno je u Barilović, a preostale snage angažirane su na podučju Karlovca.

Većina vatrogasnih intervencija i dalje se odnose na ispumpavanje vode, punjenje vreća s pijeskom i distribucija istih na ugrožena područja te slaganje zečjih nasipa.

Trenutno se aktivnosti obrane od poplava provode na području Karlovca, Ogulina, Duge Rese , Barilovića, Josipdola, Ribnika i Tounja, dok na ostalim područjima u tijeku izvidi kritičnih lokacija i pripreme za daljnji porast vodostaja.

Vatrogasne intervencije