23.8.
DANAS

min
max

°C
°C

24.8.
SUTRA

min
max

°C
°C

01
LIP

Poziv na 4. kup Ribarići

Novosti, Kup 2010 - Putevima ZNG - Ribarići 2010.


Kup Ribarići održat će se 13.6.2010. u 10h, prijava ekipa 9:30h.

27
SVI

Rezultati 14. kupa VZO Netretić

Novosti, Kup 2010 - 14. kup VZO Netretić


Objavljeni su rezultati za sve kategorije sa 14. kupa Netretića.

Rezultati - xls, Rezultati - pdf

20
SVI

Poziv na 7. kup Paurije

Novosti, Kup 2010 - Kup Paurije - Dubravci 2010.


Objavljen je poziv za Kup Paurije - Dubravci 2010.

Poziv - jpg

20
SVI

Poziv na 14. kup VZO Netretić

Novosti, Kup 2010 - 14. kup VZO Netretić


Objavljen je poziv na 14. kup VZO Netretić.

Poziv - jpg

20
SVI

Redoslijed nastupa na 14. kupu VZO Netretić

Novosti, Kup 2010 - 14. kup VZO Netretić


Redoslijed nastupa ekipa na 14. kupu VZO Netretić nije unaprijed definiran, te će ekipe izlaziti na stazu po želji.