13.12.
DANAS

min
max

°C
°C

14.12.
SUTRA

min
max

°C
°C

01
LIS


U VATROnetu u Modulu ''osposobljavanja'' otvorene su prijave za edukacije u sklopu projekta ''eHVZ''. Sve edukacije će biti održane u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije, Haulikova 14, Karlovac prema sljedećem rasporedu: 19. i 20. listopada – Modul 5-UVI operateri 24. i 25. listopada – Modul 2-Praćenje vozila i GiS alati 26. listopada – Modul 1- Uzbunjivanje, HazMat, SPIS 27. listopada – Modul 3-VATROnet 03.

Nastavak...

25
RUJ


U prostoru DVD-a Slunj dana 25. rujna 2019. godine održana je svečana preraspodjela vatrogasnih vozila.  Radi se o pet pick up vozila marke Mitsubishi L200 nabavljenih kroz projekt Ministarstva poljoprivrede financiran sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Vozila su sukladno planu dodijeljena JVP Ogulin i DVD-ima Slunj, Belajske Poljice, Hrnetić-Novaki i Vojnić, a navedene postrojbe svoja su vozila preraspodijelile DVD-ima Josipdol, Saborsko, Bukovlje i Donje Mekušje.

Nastavak...

11
RUJ


I ove godine Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske zajedno s Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije i Javnim vatrogasnim postrojbama grada Zagreba, Karlovca i Varaždina organizira radionicu ‘’Spašavanje u prometu 2019.’’ Radi se o prikazu taktičkih zadataka s kojima se vatrogasna služba svakodnevno susreće na terenu. Radionicu planiramo održati 08. i 09. studenog 2019. godine na području Karlovačke županije. Više informacija o načinu prijava te sve ostale detalje, objavit ćemo na vrijeme.

10
RUJ


U VATROnetu pod Modulom ''Osposobljavanja'' Vatrogasna zajednica Karlovačke županije otvorila je prijave za osposobljavanje za zvanje dočasnik, dočasnik I. klase, časnik i časnik I. klase. Iako je kao mjesto osposobljavanja upisan Karlovac, točna lokacija bit će objavljena naknadno nakon što završe prijave koje traju do 30. rujna 2019. godine do 15.00 sati.

Napominjemo kako prijavljeni kandidati moraju imati važeće liječničko uvjerenje.

05
RUJ


U VATROnetu pod Modulom ''Osposobljavanja'' Vatrogasna zajednica Karlovačke županije otvorila je prijave za osposobljavanje za zvanje ''vatrogasac''. Osposobljavanje je prvenstveno namijenjeno za članove DVD-a čije nadležne vatrogasne zajednice ne organiziraju navedeno osposobljavanje.

 Iako je kao mjesto osposobljavanja upisan Karlovac, točna lokacija bit će objavljena naknadno nakon što završe prijave koje traju do 30. rujna 2019. godine do 15.00 sati.