16.7.
DANAS

min
max

°C
°C

17.7.
SUTRA

min
max

°C
°C

11
LIP

Poziv za Kup operativnog sektora Rečica

Novosti, Natjecanja, Kup 2019 - 2. kup Rečica


Kup Operativnog sektora Rečica 2019 - poziv

Izjava GDPR podmladak i mladež - Sektor Rečica

Izjava GDPR seniori - Sektor Rečica

05
LIP


Poziv na 10. vatrogasno natjecanje sa zaprežnim špricama

03
LIP

Posjeta ozlijeđenom vatrogascu

Novosti, VZG Karlovca


U danima kada se grad Karlovac borio s visokim vodostajima rijeka, na raspolaganju su osim djelatnika Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca bili i članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društva ne samo s područja grada Karlovca već i s područja Karlovačke županije. U intervenciji obrane grada Karlovca tj. u mjestu Turanjski Poloj bio je i g.

Nastavak...

01
LIP


Po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, na području grada Karlovca održana je provjera provođenja Plana zaštite od požara za grad Karlovac.

 Vježba ‘’Karlovac 2019’’ trajala je tri sata, a provedena je na četiri lokacije uz simulaciju različitih tipova vatrogasnih intervencija. Ukupno je na vježbi sudjelovao 99 vatrogasca i 26 vatrogasnih vozila.

01
LIP


Sukladno članku 32. Zakona o vatrogastvu i Godišnjem provedbenom planu unapređenja mjera ZOP-a za područje Karlovačke županije, a po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika na području grada Karlovca u 18.00 sati započela je provjera provođenja Plana zaštite od požara za grad Karlovac. Vježba ''Karlovac 2019'' provodi se na četiri lokacije na području grada Karlovca.

Provjera provođenja Plana ZOP-a grada Karlovca