22.1.
DANAS

min
max

°C
°C

23.1.
SUTRA

min
max

°C
°C

Pregled dokumenata

Dokumenti


  • Dokument je u pdf formatu.
  • Plan nabave VZKŽ za 2019. godinu
  • Preuzeto 7 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Financijski plan VZKŽ za 2019. godinu
  • Preuzeto 5 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Plan rada VZKŽ za 2019. godinu
  • Preuzeto 7 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće NO VZKŽ za 2017. godinu
  • Preuzeto 3 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Financijsko izvješće VZKŽ za 2017. godinu
  • Preuzeto 2 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće o radu VZKŽ za 2017. godinu
  • Preuzeto 2 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Odluka o izboru kandidata - tajnik-ica zajednice
  • Preuzeto 12 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Prijavnica osposobljavanja i usavršavanja
  • Preuzeto 56 put(a).