19.11.
DANAS

min
max

°C
°C

20.11.
SUTRA

min
max

°C
°C

Pregled dokumenata

Dokumenti


  • Dokument je u pdf formatu.
  • Prijavnica osposobljavanja i usavršavanja
  • Preuzeto 38 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Obrazac5 Zahtjev za registracijom radio uređaja
  • Preuzeto 41 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu_PDF
  • Preuzeto 48 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Financijski plan za 2018. godinu
  • Preuzeto 54 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Plan rada za 2018. godinu
  • Preuzeto 51 put(a).
  • Dokument je u doc formatu.
  • Izvješće za mandatno razdoblje 2013 - 2017
  • Preuzeto 33 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće o stanju zaštite od požara KAŽUP_2016
  • Preuzeto 95 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Provedveni plan unapređenja ZOP-a_KAŽUP_2017
  • Preuzeto 61 put(a).