01.12.
DANAS

min
max

°C
°C

02.12.
SUTRA

min
max

°C
°C

Pregled dokumenata

Dokumenti


  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu VZKŽ
  • Preuzeto 34 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Plan nabave VZKŽ za 2020. godinu
  • Preuzeto 37 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Financijski plan VZKŽ za 2020. godinu
  • Preuzeto 37 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Plan rada VZKŽ za 2020. godinu
  • Preuzeto 39 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće NO VZKŽ za 2018. godinu
  • Preuzeto 36 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Financijsko izvješće VZKŽ za 2018. godinu
  • Preuzeto 31 put(a).
  • Dokument je u pdf formatu.
  • Izvješće o radu VZKŽ za 2018. godinu
  • Preuzeto 37 put(a).
  • Dokument je u formatu.
  • Usluge
  • Preuzeto 2926 put(a).