20.1.
DANAS

min
max

°C
°C

21.1.
SUTRA

min
max

°C
°C

31
PRO


U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je ukupno 38 dojava građana o oštećenjima objekata uslijed potresa većinom na području grada Karlovca gdje je u tijeku 28 intervencija na sanaciji krovišta i dimnjaka. 

U tijeku je i sanacija oštećenih objekata na području općine Lasinja gdje je jutros upućena autoljestva JVP Ogulin s dva vatrogasca i 30 vatrogasaca s 4 vozila s područja Žakanja i Kamanja.

Na području Gline obavljena je zamjena snaga, danas je s područja Vatrogasne zajednice Karlovačke županije upućeno 196 vatrogasaca i 39 vozila s područja Karlovca, Duge Rese, Ogulina, Ozlja, Slunja, Generalskog Stola, Draganića, Rakovice, Netretića, Bosiljeva, Barilovića, Ribnika, Krnjaka, Vojnića i Cetingrada.