01.12.
DANAS

min
max

°C
°C

02.12.
SUTRA

min
max

°C
°C

23
LIS


U sklopu projekta ENRAS/INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA u Karlovcu je održana završna vježba uz pridržavanje epidemioloških mjera. Cilj ovog projekta je izrada i implementacija novog zajedničkog sustava obuke za interventne jedinice i potpisivanje sporazuma o uspostavi nove prekogranične strukture za promicanje suradnje između dviju zemalja na području sigurnosti. Skraćenica ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) odnosi se na osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće odnosno osiguranje zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Za obuku vatrogasaca bili su zaduženi su Institut "Jožef Stefan" iz Ljubljane i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba, a u projektu su sudjelovali Gasilska zveza Slovenije i Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovne vatrogasne organizacije te Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje i nadležne institucije za nuklearnu i radiološku sigurnost i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Ravnateljstvo civilne zaštite. U sklopu ovog projekta osposobljeno je 56 vatrogasaca s područja Vatrogasne zajednice Karlovačke županije.

Fotogaleriju pogledajte na našoj Facebook stranici.