12.7.
DANAS

min
max

°C
°C

13.7.
SUTRA

min
max

°C
°C

04
SVI


Danas slavimo dan svetog Florijana, našeg nebeskog zaštitnika i Dan vatrogasaca.

Još kao mladić, Florijan se pridružuje rimskoj vojci i kojoj vrlo brzo napreduje do mjesta časnika. U tadašnje doba događao se progon protiv kršćana, a rimski car poslao je pomoćnika Akvilina da pobije sve kršćane u području koje kontrolira Florijan. Florijan se protivio progonu zbog čega je bio osuđen na smrt. Akvilinovim vojnicima stojeći na lomači Florijan se obratio riječima: ''Ako je zapalite, na plamenim jezicima ću vam pobjeći u nebo''.  

Drage vatrogaskinje i vatrogasci, neka nam je sretan naš dan!