12.7.
DANAS

min
max

°C
°C

13.7.
SUTRA

min
max

°C
°C

30
TRA


Ove godine s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovanu koronavirusom SARS-CoV-2, obilježavanja mjeseca zaštite od požara i Dana vatrogastva neće biti u onom obimu i načinu kako je to bilo prijašnjih godina. Međutim, to ne znači da vatrogasci neće biti prisutni i da neće provoditi određene aktivnosti u skladu s epidemiološkom situacijom i mjerama zaštite. 

Aktivnosti u mjesecu zaštite od požara