23.9.
DANAS

min
max

°C
°C

24.9.
SUTRA

min
max

°C
°C

22
VELJ


S obzirom na povećani broj požara otvorenog prostora proteklih dana i najavu nepovoljnih vremenskih uvjeta za pojavu i širenje požara na otvorenom prostoru (suho i vjetrovito vrijeme), županijski vatrogasni zapovjednik naložio je sukladno Planu zaštite od požara za Karlovačku županije, u sljedećih pet dana aktivaciju Planova motrenja i ophodnje na prvoj protupožarnoj razini. Više u priopćenju.

Priopćenje za medije