11.7.
DANAS

min
max

°C
°C

12.7.
SUTRA

min
max

°C
°C

17
VELJ


Hrvatska vatrogasna zajednica partner je projekta ENRAS / INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA kojim se rješava zajednički izazov neadekvatne pripremljenosti i sigurnosti u intervencijama u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja za interventne radnike, osobito vatrogasce.

 Cilj projekta je izrada i implementacija novog zajedničkog sustava obuke za interventne jedinice i potpisivanje sporazuma o uspostavi nove prekogranične strukture za promicanje suradnje između dviju zemalja na području sigurnosti. Skraćenica ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) odnosi se na osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće odnosno osiguranje zaštite od ionizirajućeg zračenja. 

 Ukupno će biti obučeno više od 700 intervencijskih radnika odnosno vatrogasaca među kojima je 58 vatrogasaca s područja Vatrogasne zajednice Karlovačke županije. 

 Aktivnosti projekta su započele, a provode se u dvije faze. U prvoj fazi za vatrogasce VZKŽ provedena je teoretska i praktična obuka u pet grupa, tri su bile u Karlovcu te po jedna u Ogulinu i Slunju, a prošlog tjedna grupa od 10 vatrogasaca JVP grada Karlovca sudjelovala je na zajedničkoj vježbi u Ivanić Gradu.

 Posebno je važno stvaranje nove prekogranične strukture, koja će biti realizirana kao koordinirani i obvezujući sporazum ključnih aktera s obje strane granice u području osiguranja sigurnosti u intervencijama u slučaju nuklearnih i radioloških nesreća. To su Institut "Jožef Stefan" iz Ljubljane i Institut  za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba, koji su zaduženi za obuku, Gasilska zveza Slovenije i Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovne vatrogasne organizacije, kao i Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje i nadležne institucije za nuklearnu i radiološku sigurnost, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Ravnateljstvo civilne zaštite.

Fotografije pogledajte na našem Facebook profilu.