23.9.
DANAS

min
max

°C
°C

24.9.
SUTRA

min
max

°C
°C

01
LIS


U VATROnetu u Modulu ''osposobljavanja'' otvorene su prijave za edukacije u sklopu projekta ''eHVZ''. Sve edukacije će biti održane u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije, Haulikova 14, Karlovac prema sljedećem rasporedu:

  • 19. i 20. listopada – Modul 5-UVI operateri
  • 24. i 25. listopada – Modul 2-Praćenje vozila i GiS alati
  • 26. listopada – Modul 1- Uzbunjivanje, HazMat, SPIS
  • 27. listopada – Modul 3-VATROnet
  • 03. studenog – Modul 4-UVI zapovjednici

 Sve edukacije održavaju se u terminu od 8 do 16 sati, Modul 5 i Modul 2 su dvodnevne edukacije dok ostale traju jedan dan.