23.9.
DANAS

min
max

°C
°C

24.9.
SUTRA

min
max

°C
°C

10
RUJ


U VATROnetu pod Modulom ''Osposobljavanja'' Vatrogasna zajednica Karlovačke županije otvorila je prijave za osposobljavanje za zvanje dočasnik, dočasnik I. klase, časnik i časnik I. klase. Iako je kao mjesto osposobljavanja upisan Karlovac, točna lokacija bit će objavljena naknadno nakon što završe prijave koje traju do 30. rujna 2019. godine do 15.00 sati.

Napominjemo kako prijavljeni kandidati moraju imati važeće liječničko uvjerenje.