26.2.
DANAS

min
max

°C
°C

27.2.
SUTRA

min
max

°C
°C

05
RUJ


U VATROnetu pod Modulom ''Osposobljavanja'' Vatrogasna zajednica Karlovačke županije otvorila je prijave za osposobljavanje za zvanje ''vatrogasac''. Osposobljavanje je prvenstveno namijenjeno za članove DVD-a čije nadležne vatrogasne zajednice ne organiziraju navedeno osposobljavanje.

 Iako je kao mjesto osposobljavanja upisan Karlovac, točna lokacija bit će objavljena naknadno nakon što završe prijave koje traju do 30. rujna 2019. godine do 15.00 sati.