11.7.
DANAS

min
max

°C
°C

12.7.
SUTRA

min
max

°C
°C

28
SRP


Na temelju zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika danas 28. srpnja 2019. godine u 6.00 sati na izvanrednu dislokaciju u Šibensko-kninsku županiju, Vatrogasna zajednica Karlovačke županije uputila je 24 vatrogasca sa osam vozila. Više u priopćenju.

Izvanredna dislokacija Šibensko-kninska županija 28072019