11.7.
DANAS

min
max

°C
°C

12.7.
SUTRA

min
max

°C
°C

24
SRP


Objavljeni su rezultati Kupa ''Četiri rijeke'' održanog u organizaciji DVD-a Hrnetić - Novaki u nedjelju 21. srpnja 2019. godine.

Kup Četiri rijeke - rezultati