20.9.
DANAS

min
max

°C
°C

21.9.
SUTRA

min
max

°C
°C

01
LIP


Po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, na području grada Karlovca održana je provjera provođenja Plana zaštite od požara za grad Karlovac.

 Vježba ‘’Karlovac 2019’’ trajala je tri sata, a provedena je na četiri lokacije uz simulaciju različitih tipova vatrogasnih intervencija. Ukupno je na vježbi sudjelovao 99 vatrogasca i 26 vatrogasnih vozila.