23.3.
DANAS

min
max

°C
°C

24.3.
SUTRA

min
max

°C
°C

13
PRO


Zbog nedovoljnog broja prijava, usavršavanje za specijalnost ''Akcidenti s opasnim tvarima'' odgađa se za iduću godinu.