26.4.
DANAS

min
max

°C
°C

27.4.
SUTRA

min
max

°C
°C

07
STU


U VATROnetu su otvorene prijave za osposobljavanje za zvanje ''vatrogasni časnik I. klase''. Prijave se primaju do 14. studenog 2018. godine do 15.00 sati, a sam ispit će biti 18. studenog 2018. godine.

Pristupnici uz prijavu u VATROnet, do navedenog roka trebaju predati ispunjenu i ovjerenu prijavnicu koja se nalazi u pregledniku Dokumenti - Pregled dokumenata te rad - elaborat vježbe koji obuhvaća minimalno 30 vatrogasaca i objekt iz Plana ZOP-a za područje svoje jedinice lokalne samouprave. Oni koji ne predaju rad, moći će pristupiti osposobljavanju, ali zvanje će steći tek predajom rada naknadno u zadanom roku.

Napominjemo kako pristupnici moraju imati važeći liječnički pregled.