26.4.
DANAS

min
max

°C
°C

27.4.
SUTRA

min
max

°C
°C

21
RUJ


Vatrogasna zajednica Karlovačke županije raspisala je u VATROnetu usavršavanja za specijalnosti: strojar, radovi na vodi, vezist, spašavanje pri tehničkim intervencijama, aparati za zaštitu dišnih organa i akcidenti s opasnim tvarima. Rok za prijavu je 1. listopada 2018. godine, a broj pristupnika je 40 po osposobljavanju. Ukoliko neće biti dovoljno prijava, rok se može produžiti.

 Napominjemo kako za usavršavanja pristupnici moraju imati važeći liječnički pregled.