26.10.
DANAS

min
max

11 °C
22 °C

27.10.
SUTRA

min
max

9 °C
16 °C

24
LIS


Za sve zainterisirane polaznike za usavršavanje specijalnosti "spašavanje pri tehničkim intervencijama" produžen je rok za prijavu do 26.10.2016. godine kao i broj pristupnika sa sadašnjih 40 na 60 polaznika. U četvrtak, 27.10.2016. Vaši zapovjednici zajednica biti će kontaktirani od strane Branka Gudasića sa točnom informacijom o broju polaznika za pojedine vatrogasne zajednice.

20
LIS


Ovaj vikend / 21., 22. i 23. 10. / prema predviđenom rasporedu održat će se usavršavanje specijalnosti " radovi na vodi ". Predviđeni početak usavršavanja je u petak s početkom u 18,00 sati u prostorijama Vatrogasnog centra u Karlovca. Daljnji raspored održavanja uasvršavanja je u dogovoru s predmetnim predavačem / Andrija Jančić - 0914793078 /.

07
LIS


Sjednica Upravnog odbora VZKŽ održati će se 17.10.2016.g. u 18,00 sati u prostorijama VZKŽ, Gažanski trg 11. u Karlovcu. Poziv i materijali za sjednicu članovima UO dostavljeni su elektroničkom poštom.

07
LIS

OBAVIJEST

Novosti


U privitku se nalazi raspored održavanja usavršavanja specijalnosti i osposobljavanja za voditelja vatrogasne mladeži kao i Prijavnica koju je potrebno popuniti i donijeti na prvi dan predavanja. 

Raspored održavanja usavršavanja specijalnosti  

PRIJAVNICA

03
LIS


Državno natjecanje vatrogasaca koje je održano 01.10.2016.g. u Puli - konačni rezultati 

Državno natjecanje vatrogasaca-konačni rezultati