18.11.
DANAS

min
max

°C
°C

19.11.
SUTRA

min
max

°C
°C

09
STU


U tijeku je drugi dan radionice ‘’Spašavanje u prometu 2019’’. Nakon što su prvog dana polaznici prošli edukativni dio, danas je na rasporedu vježba simulacije masovne prometne nesreće. Više u priopćenju.

Spašavanje u prometu 2019 priopćenje

08
STU


U Karlovcu je u tijeku radionica vatrogasne službe ''Spašavanje u prometu 2019.'' Više u priopćenju.

Spašavanje u prometu 2019

07
STU

Potpisana bilateralna povelja

Novosti, VZG Duga Rese, Ostalo


Nastavak...

07
LIS


Osposobljavanje za zvanje ''vatrogasac'' počet će u ponedjeljak 14. listopada 2019. godine s početkom u 19.00 sati u Vatrogasnom centrom Karlovac, Gažanski trg 11, Karlovac. Osposobljavanje je za polaznike s VOPoda Karlovac, Barilović, Generalski Stol, Netretić, Kamanje, Ribnik i Draganić. Polaznici moraju do petka 11. listopada 2019. godine do 12.00 sati predati ispunjenu i ovjerenu pristpnicu i privolu koje se nalaze ispod te potvrdu liječnika obiteljske medicine (osobno u tajništvo VZKŽ ili e-mailom).

Nastavak...

01
LIS


U VATROnetu u Modulu ''osposobljavanja'' otvorene su prijave za edukacije u sklopu projekta ''eHVZ''. Sve edukacije će biti održane u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije, Haulikova 14, Karlovac prema sljedećem rasporedu: 19. i 20. listopada – Modul 5-UVI operateri 24. i 25. listopada – Modul 2-Praćenje vozila i GiS alati 26. listopada – Modul 1- Uzbunjivanje, HazMat, SPIS 27. listopada – Modul 3-VATROnet 03.

Nastavak...